เมื่อนั้น พระยามังกรกัณฐ์วัยหนุ่มใจหาญได้พิจารณาราชคดีเสร็จกิจก็ผ่อนลมหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อย องค์เอ่ยโองการเลิกประชุมเสนาแห่งเมืองโรมคัลกลางพระราชวังวิจิตรซึ่งประดับไปด้วยผนังเดินน้ำทองวาดเป็นลวดลายพญานาคลอดไล้ขดตัวรอบเสาดังเช่นที่ปรากฏบนมงกุฎยอดนาคขององค์ ราชบัลลังก์สูงสง่าเป็นหยกขาวสลักลายมังกรสิบแปดตัวเลื้อยลัดสู่เวหางามวิจิตรราวกับจะเหาะเหินพาผู้ประทับให้ลอยสูงไปยังสวรรค์ชั้นโสฬส

          บุรุษสูงสง่าท่าทีห้าวหาญชาตินักรบย่างลงจากราชบัลลังก์หยกขาวอย่างเชื่องช้า ผิวกายแน่นหนักด้วยกล้ามเนื้ออาบแสงอาทิตย์เป็นสีเขียวสง่าดั่งพงศ์พญายักษี ใบหน้าอ่อนเยาว์จนหน้าฉงนพาให้โยธายักษาและนางกำนัลยักขินีที่มิเคยได้ประสบองค์อาจจะแปลกใจ ด้วยว่ารูปกายใบหน้าหล่อคมเทียบได้กับมนุษย์ราวอายุ 16-17 ปีเท่านั้น หนุ่มแน่นและฉกาจฉกรรจ์ห้าวหาญสมดังเคยธำรงตำแหน่งนายทัพใหญ่แห่งโรมคัลเมื่อครั้งยังเป็นยุพราช หากไม่ใช่เพราะองค์เหนือหัวพระบิดาสิ้นพระชนม์ชีพจากคันศรของพระรามก่อนเพลาควร องค์ก็คงยังเที่ยวเล่นเป็นหนุ่มเจ้าสำราญต่อไปเช่นเดิม ไม่จำต้องขึ้นครองราชย์และประกาศราชกิจแสนน่าเบื่อหน่ายเช่นนี้